Utdannelse

Min utdannelse fant sted fra 2005-2010 ved Scandinavian College of Chiropractic (Skandinaviska Kiropraktorhögskolan) i Stockholm. Der får man medisinsk undervisning av forskere og spesialistutdannede leger ved Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset og andre anerkjente helseinstitusjoner. I kiropraktiske emner foreleses det av en rekke forskjellige kiropraktorer for at man skal få et stort utvalg av teknikker og ta del i så mye erfaring og kunnskap som mulig. Ved flere anledninger kom også forelesere fra bla USA og Australia, hvilket bidro til å sikre en internasjonal samhandling om kunnskap og praksis. Under utdannelsens siste to år praktiserer man ved skolens klinikk, der man behandler pasienter under håndledning av en offentlig godkjent kiropraktor. Det inngår også 12 ukers hospitering ved offentlige helseinstitusjoner for å øke forståelsen for, og samarbeidet med øvrige offentlige helsetjenester.

Jeg har etter dette gått en rekke etterutdanningskurs i kiropraktisk teknikk og teori, for å videreutvikle og utvide min faglige og praktiske kunnskap.

Jeg er også, fra før, diplomert massasjeterapeut. Denne utdannelsen var et 1-årig deltidskurs ved Institutt for Helhetsmedisin, som jeg fullførte 2004-2005.

Nov 29, 2017 | Posted by | Comments Off on Utdannelse