Studie som viser umiddelbar effekt i muskulaturen etter leddmanipulasjon

Studien er gjort med en mekanisk innretning som utfører leddmanipulasjonene, og viser hvordan pasientene opplever mindre smerte ved trykk i muskulaturen og viser mindre aktivitet i muskulaturen på den påvirkede siden umiddelbart etter behandling (målt med EMG: elektromyografi).
http://www.jmptonline.org/article/S0161-4754%2812%2900122-4/abstract

Jun 27, 2014 | Posted by in Nyheter | Comments Off on Studie som viser umiddelbar effekt i muskulaturen etter leddmanipulasjon