Studie på sammenheng mellom øvre nakkeledd og kjeveleddsdyfunksjon

Denne studien viser resultater som underbygger min egen erfaring med den nære sammenhengen mellom kjeveledd og øvre nakkeledd. Det ene påvirker det andre, så man bør sjekke kjeveleddene ved øvre nakkeleddsproblematikk og vice versa:
http://www.jmptonline.org/article/S0161-4754%2803%2900090-3/abstract

May 10, 2014 | Posted by in Nyheter | Comments Off on Studie på sammenheng mellom øvre nakkeledd og kjeveleddsdyfunksjon