“Skiveutglidning”?

Det finnes ingen diagnose som heter skiveutglidning, og det har dessverre blitt et uttrykk som på folkemunne brukes om nærmest alt som har med ryggsmerter å gjøre. Ordet gir et skremmende bilde av at en av mellomvirvelskivene sklir ut til siden, og har bidratt til at mange bruker uttrykk som “nå har den sklidd ut igjen”, og videre at man skal gå og “knekke den på plass igjen” hos kiropraktoren. Det er forskjellige årsaker til folks ryggproblemer, men aldri noen “skiveutglidning”. Hvis en skive skulle skli ut hadde dette vært en så stor skade at man antagelig hadde fått lammelser og så voldsomme smerter at man ikke kunne gå i det hele tatt. En slik skade ville kun vært behandlingsbar med en operasjon og ville høyst antagelig også gitt varige lammelser og smerter i de rammede områder. En diagnose som feilaktig også kalles skiveutglidning er prolaps, som er en lekkasje i en mellomvirvelskive der innholdet trykker ut mot en nerverot eller mot ryggmargskanalen. Dette er en diagnose som kun kan settes med sikkerhet ved MR-undersøkelse (magnet-ressonans bildediagnostikk), så diagnosen bør ses på med skepsis dersom dette ikke er gjennomført.

Jeg mener det er viktig å gjøre behandlingen og smertebildene mindre skremmende. Derfor er det viktig å gi riktig informasjon og forklare på en forståelig måte. Jeg håper dette har bidratt til større kunnskap og mindre nervøsitet når du søker hjelp for dine problemer.

Feb 12, 2012 | Posted by in Nyheter | Comments Off on “Skiveutglidning”?