Sammenheng mellom spenninger i korsrygg og nakke

Her er en studie som viser en sammenheng mellom spenninger og aktivitet i korsryggen og to muskler nakken:
http://www.jmptonline.org/article/S0161-4754%2811%2900189-8/abstract
En av de undersøkte nakkemusklene virket upåvirket, mens den andre var påvirket av det som pågikk i korsryggen.
Resultatene viser at det trengs mer forskning på dette for å finne sammenhenger og mekanismer bak dette, og ettersom det kun er to nakkemuskler som er testet bør det gjøres samme type studier på flere av nakkemusklene og se hvor mye som påvirkes.

Jun 27, 2014 | Posted by in Nyheter | Comments Off on Sammenheng mellom spenninger i korsrygg og nakke