“Knekke”? “Knekke på plass”?

Det er mange som snakker om å “knekke opp” eller “knekke på plass” hos kiropraktoren. Dette er svært uheldig ettersom det gir et negativt og litt skremmende bilde av hva kiropraktikk er. Det er heldigvis ingenting som knekker eller brekker, men det kommer som oftest lyder som  kan assosieres som knekkelignende. Lydene er derimot mer “poppende”, og kommer av en rask trykkendring i leddet. En enkel lignelse er når man tar et syltetøyglass og slipper inn litt luft: Det kommer en liten poppelyd idet trykket inne i glasset endres, og lokket kan med letthet skrus av: bevegeligheten øker.

Jeg mener det er viktig å gjøre behandlingen og smertebildene mindre skremmende. Derfor er det viktig å gi riktig informasjon og forklare på en forståelig måte. Jeg håper dette har bidratt til større kunnskap og mindre nervøsitet når du søker hjelp for dine problemer.

Feb 12, 2012 | Posted by in Nyheter | Comments Off on “Knekke”? “Knekke på plass”?