Helseforsikring gjennom jobben?

Det er mange arbeidsgivere som sørger for at deres ansatte er dekket av helseforsikring, hvilket er en god måte å holde de ansatte i arbeid og unngå sykemeldinger. Dersom dere har denne goden på arbeidsplassen vil du med stor sannsynlighet få dekket utgifter til et visst antall kiropraktorbehandlinger, og kan dermed spare mye utgifter på dette. Undersøk med din arbeidsgiver og forsikringselskap hvilke regler som gjelder for din forsikring, og få godkjenning og referansenummer for din sak hos forsikringselskapet. Da ordnes resten mellom meg og dem.

May 24, 2013 | Posted by in Nyheter | Comments Off on Helseforsikring gjennom jobben?