Barn og spedbarn

Spedbarn og barn generelt kan få smerter og problemer med bevegelsesapparatet og nervesystemet, akkurat som voksne. En kiropraktor kan også hjelpe når barna får vondt, men da endres behandlingsmåten til milde trykk og lette bevegelser. Både kolikk og asymmetriproblematikk er typiske for hva kiropraktoren kan hjelpe med. I tillegg kan f.eks søvnløshet og uro hos spedbarn forårsakes av smerter, som kiropraktoren kan behandle.

Jeg ble i juni 2013 far til en gutt som kom til verden litt mer dramatisk enn det som er vanlig. Han hadde fått blodpropp i venstre hjernehalvdel, noe som førte til at han ble tatt ut med akutt keisersnitt. Han slet lenge med apné (pustestopp), manglet flere spedbarnsreflekser og var generelt slapp i høyre kroppshalvdel. Han har hatt mye behov for behandling av både ryggsøyle og resten av kroppen, og stimulering av nervebanene til høyre side. Han har nå god styrke i høyre side og gode reflekser, men har fortsatt ikke like bra kontroll på høyre hånd og fot som han har på venstre side. Vi fortsetter å jobbe med dette, og utviklingen er positiv. Denne prosessen har gitt meg ytterligere innsikt i spedbarns funksjon og utvikling, og den fantastiske evnen hjernen har til å kompensere og fungere tross slike skader. Det har også gitt meg ny innsikt i utviklingspotensialet hos “normalt” fungerende barn, hvilket er til stor nytte når jeg undersøker og behandler spedbarn i min praksis.

Det har også blitt vanligere at små barn og tenåringer får smertetilstander som skyldes langvarig stillesitting. Lite aktivitet og dårlig positur gjør at muskler og ledd stivner og blir vonde, og kroppen mister sin naturlige bevegelsesevne. Stabilitet, styrke og balanse er noe av det som rammes, og i tillegg kan humøret og psyken påvirkes negativt. Ved å hjelpe med å gjenopprette funksjonen i ledd og muskler og påvirke nervesystemets funksjoner kan kiropraktoren hjelpe til og bedre barnets situasjon.

Driver barna med trening kan det også være lurt å ta turen innom en kiropraktor regelmessig, både for å optimalisere bevegelsesapparatets funksjoner og for å forebygge skader.

May 8, 2012 | Posted by | Comments Off on Barn og spedbarn